Välkommen tillLars Wåxberg Psykoterapi och Utbildning
Många års arbete inom vårdsektorn (varav 20 år som avd.chef), pedagogiska insatser (Högskolan i Borås, studiecirklar, personalutvecklingsprojekt m.m.) och konstnärliga uppdrag (ex. dramapedagog, skådespelare och regissör) har gjort att jag idag är öppen för att arbeta inom skilda områden.

Skicka gärna ett e-postmeddelande om du har några frågor till lars.waxberg@telia.com|
Startsida | Behandlingar | Kontakt |


Lars Wåxberg Psykoterapi & Utbildning AB.
Värmlandsgatan 12, 504 39 Borås.
Telefonsvarare: 070-252 35 13