Välkommen tillLars Wåxberg Psykoterapi och Utbildning
Önskar du frigöra dig från problematik vad gäller psykisk eller psykosomatisk ohälsa. Tag kontakt med mig för ett första samtal där vi tillsammans utreder hur en eventuell behandlingsuppläggning kan se ut. Jag arbetar bl.a. med samtalsterapi, hypnosterapi och bildterapi under både kortare och längre tidsperioder.


Önskar du specifik hjälp med t.ex. rökavvänjning, flygrädsla, stresshantering, sömnsvårigheter m.m. Meddela önskemål till mig så kan vi diskutera om du/ni vill arbeta individuellt eller i grupp med att övervinna svårigheterna. Om flera personer kommer med samma önskemål kan jag starta en skräddarsydd grupp för er.


Har ni behov av utbildning/utveckling för arbetsgruppen t.ex. ökad samverkan, team arbete, finna arbetsglädjen och kreativiteten, står jag till tjänst med utbildningsförslag på vad jag tror kan passa just er. Önskar du och dina arbetskamrater handledning t.ex. i ledarskapsfrågor eller inom vårdområdet är det möjligt att utgå från era behov för att skapa en handledningsgrupp.|
Startsida | Behandlingar | Kontakt |


Lars Wåxberg Psykoterapi & Utbildning AB
Kyrkängsgatan 6, 503 38 Borås
Telefonsvarare: 070-252 35 13